Найсвіжіші новини Чернівців та Буковини

Інформація, Новини області

Стан та перспективи територіального розвитку гірських територій Чернівецької області

«Розвиток України відзначений посиленням ролі державної регіональної політики як невід’ємної складової соціально-економічних перетворень, реформування системи державного управління відповідно до європейських принципів та як засобу активізації економічного, соціального, ресурсного потенціалу регіонів для забезпечення економічного зростання.У зв’язку з цим, державна регіональна політика спрямовується на підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку, партнерство центральної і місцевої влади, громадських організацій, створення умов для поетапного подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку, концентрацію коштів на чітко визначені пріоритети», – про  це зазначив сьогодні, 17 грудня,на розширеній нараді з актуальних питань щодо реалізації регіональної політики в Карпатському регіоні директор Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації Віктор  Подорожний.

На території Карпатського регіону статус гірських мають 715 населених пунктів, з них у Чернівецькій області –  64 або 9% від загальної кількості. Це весь Путильський район, 11 населених пунктів Вижницького району та 2 – Сторожинецького.

У населених пунктах, що віднесені до гірських проживає 42,5 тис. осіб, що становить 4,7% населення області. Загальна площа населених пунктів Чернівецької області, що мають статус гірських складає 1304,8 км2, що становить 16,1% всієї території області.

Чернівецька область є активним учасником процесу децентралізації. В області утворено 33 ОТГ. На даний час  в гірських територіях Чернівецької області сформовано 6 ОТГ. Зокрема, у Путильскому районі – 3 ОТГ.

Гірські райони зберігають важливу природну і культурну спадщину та підтримують стабільність екосистем на прилеглих територіях. При цьому вони наштовхуються на непрості виклики в економічному та соціальному зростанні внаслідок складних для  розвитку господарства та життєдіяльності населення природних умов і потребують  особливої  політики  регіонального  розвитку. 

Вагомим внеском у соціально-економічний розвиток регіону  є державна фінансова допомога. У 2018 році обсяг державної фінансової підтримки Чернівецькій  області  становив 455,5 млн. грн. Із загального обсягу коштів державної фінансової підтримки 41,1 млн. грн. спрямовано на розвиток гірських територій. Ці кошти спрямовані на реконструкцію, будівництво, енергозбереження  об’єктів соціальної сфери, транспорту тощо.

Одним із пріоритетних напрямів розвитку гірських територій є інвестування в створення невеликих підприємств та спеціалізованих кооперативів з переробки лісосировини. Перспективним також є вкладання інвестицій в рекреацію. Виходячи  з природно – кліматичних умов, у гірських районах області є всі можливості для розвитку найрізноманітних видів туризму: бальнеолікування, спелео-, гірськолижного, екскурсійного, сільського, еко-туризму, альпінізму.

Крім цього, на виконання доручень Президента та Уряду України Чернівецька обласна державна адміністрація активно долучилась до розроблення політики розвитку гірських населених пунктів. На розгляд робочої групи з аналізу проблемних питань гірських територій, яка створена при Мінрегіоні подано понад 20 пропозицій щодо стимулювання розвитку гірських територій та внесення відповідних змін до чинного законодавства. Слід зазначити, що значна частина поданих пропозицій врахована та лягла в основу Концепції розвитку гірських територій України.

Також, наша область стала учасником проекту Карпатська мережа регіонального розвитку, який реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.  Результатом впровадження цього проекту має стати розробка Стратегії розвитку Українських Карпат.

Сучасний стан розвитку гірських територій потребує якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення конкурентоспроможності та сталий розвиток цих територій шляхом використання існуючих та запровадження нових механізмів реалізації державної регіональної політики України.

Стан і перспек тиви розвитку гірських територій Чернівецької області в сучасних умовах реалізації державної регіональної політики (презентаційні матеріали)

Залишити відповідь

ukUkrainian